Τελευταία Νέα Δικηγορικών Συλλόγων

ΔΣ Ιωαννίνων: Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση του της 15ης-6-2017 αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00, με επαναληπτική, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, την ίδια ώρα, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1) «Απολογισμός χρήσης 2016 – Προϋπολογισμός χρήσης 2017» και
2) «Τροποποίηση απόφασης για το μέρισμα».
ΔΣ Βόλου: Τα μέλη του Δ.Σ. σε έκτακτη  συνεδρίαση στο Γραφείο του Συλλόγου στις 27 Iουνίου 2017, ημέρα Tρίτη  και ώρα 13:30.  Θέματα:
1.-Ενημέρωση για εξελίξεις σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο Βολου.
2.-Ορισμός δύο μελών στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων.
3.-Υπηρεσιακά –Διάφορα.
ΔΣ Ηρακλείου: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ.1 εδάφιο β’ και 98 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στην αίθουσα  του Β’ Τριμελούς Πλημ/κείου στο Δικαστικό Μέγαρο  με θέματα:
1.   Ανακοινώσεις-Ενημέρωση
2.  Έγκριση Απολογισμού 2016
3.  Ψήφιση Προϋπολογισμού 2017
4.  Διορισμός Ελεγκτών
5.   Εκλογή Επιτροπής Διανεμητικού Λογαριασμού
ΔΣ Πατρών: Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το από 15-6-2017 έγγραφο της ζητά όπως αποστείλουμε κατάλογο δικηγόρων μελών μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν, εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (διατάξεις παρ. 13 και 14 του άρθρου 49 του Ν. 4178/2013, ΦΕΚ 174/Α), προκειμένου να επιλεγούν 2 άτομα με κλήρωση. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Τετάρτη 28/6/2017.
ΔΣ Αγρινίου: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο που συνταχθεί και αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου για την σύσταση του  ΣΥΠΟΘΑ Αιτωλ/νίας (Ν. 4178/2013) να το δηλώσουν στην γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου από την Πέμπτη 22-6-2017 έως και τη Δευτέρα 26-6-2017. Επισημαίνεται ότι με βάση τον κατάλογο που θα συνταχθεί, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του Δικηγόρου και του νομίμου αναπληρωτή του που θα συμμετάσχουν στο ΣΥΠΟΘΑ.
ΔΣ Θεσσαλονίκης: Αναρτήθηκε στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (www.dsth.gr) το Νέο διπλό τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου Δικαστικών Αποφάσεων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Για την πρόσβαση στα Ενημερωτικά Δελτία Δικαστικών Αποφάσεων Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης επιλέξτε Εκδόσεις - Νομολογία Legal Newsletter ή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr