Διεγράφησαν εισπρακτικές εταιρίες λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς. 14 πλέον λειτουργούν νόμιμα

Έντεκα εισπρακτικές εταιρείες διεγράφησαν από το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών μέσα στο 2016 λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη
Παπαδημητρίου.
Το συγκεκριμένο έγγραφο διαβιβάστηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ειδικότερα μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.  Όπως προκύπτει από το Μητρώο των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών, αυτή τη στιγμή μόνον 14 εταιρίες λειτουργούν νόμιμα. Δείτε το μητρώο εδώ
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει επίσης ότι όταν η ενημέρωση των οφειλετών ανατίθεται σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, τότε αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης του ειδικού θεσμικού πλαισίου και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ορίζονται οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι.
Από τη Γενική Γραμματεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν εκ των οποίων προκύπτουν ως επι το πλείστον φαινόμενα έλλειψης σεβασμού της προσωπικότητας και μη διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες.
Υπενθυμίζεται ότι με τον ν. 3758/2009 καθορίστηκε για πρώτη φορά το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικές εταιρείες»). 
Το πλαίσιο αυτό βελτιώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) με το οποίο θεσπίζονται περιορισμοί και μηχανισμοί ελέγχου για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας των πολιτών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις.
Επίσης με την πρόσφατη απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Αθηνών (3428/2016) κρίθηκε ότι είναι απαραίτητη πριν την οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων η προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη.
Περαιτέρω με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 273/2016 κρίθηκε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (δηλ. η τράπεζα) οφείλει μετά τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και πριν από τη διαβίβασή τους σε τρίτους (εισπρακτικές εταιρίες) να ενημερώνει για τη συλλογή και διαβίβαση τα υποκείμενα των δεδομένων (δηλ. τους δανειολήπτες), μεταξύ άλλων, και για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του (είτε πρόκειται για αποδέκτες στους οποίους προβλέπεται η μεταβίβαση των δεδομένων ήδη από το στάδιο της συλλογής, είτε πρόκειται για αποδέκτες που προστέθηκαν αργότερα. Δείτε περισσότερα για τις αποφάσεις εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr