Πέμπτη κατά σειρά η Ελλάδα με τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση για τον Τύπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 26/1/2017, ο Πρόεδρος Raimondi έκανε αποτίμηση του περασμένου έτους
αναφέροντας ότι ο αριθμός των εισερχόμενων υποθέσεων μετά την πτώση των δύο προηγούμενων ετών, σημείωσε αξιόλογη αύξηση. Αυτό είναι απόρροια της κατάστασης σε τρεις χώρες: Στην Ουγγαρία και στην Ρουμανία, για προσφυγές όσον αφορά στις συνθήκες κράτησης και στην Τουρκία, ιδιαίτερα μετά το δραματικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Αναγνωρίζοντας την δύσκολη κατάσταση στη χώρα αυτή και υπογραμμίζοντας τη σημασία των πρόσφατων μέτρων που επιτρέπουν τη δικαστική εποπτεία αποφάσεων που σχετίζονται με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να επιδοκιμάσει το ρόλο κλειδί που έπαιξε στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είχε συνεχή διάλογο με τις τουρκικές αρχές.
Στο τέλος του 2016 ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων έφτασε τις 79.750, αυξημένες κατά 23% σε σύγκριση με το τέλος του 2015 (64.850 οι εκκρεμείς προσφυγές).
Στην εκδήλωση για τον Τύπο, το Δικαστήριο ανακοίνωσε την ετήσια έκθεση δραστηριότητας και στατιστικά για το 2016. Ο ετήσιος κατάλογος παραβιάσεων ανά χώρα δείχνει ότι οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων, με τουλάχιστον μία παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ήταν η Ρωσία (228 αποφάσεις), η Τουρκία (88), η Ρουμανία (86), η Ουκρανία (73), η Ελλάδα (45) και η Ουγγαρία (41). Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η πλειονότητα των εκκρεμών υποθέσεων ήταν εναντίον της Ουκρανίας (22,8%), της Τουρκίας (15,8%), της Ουγγαρίας (11,2%), της Ρωσίας (9,8%) και της Ρουμανίας (9,3%). Οι μισές από τις επείγουσες υποθέσεις αφορούσαν την Ουκρανία.
Ο πρόεδρος έδωσε έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι η αρχή της επικουρικότητας εξυπηρετεί πλήρως το σκοπό της. (legalnews24.gr/hudoc.echr.coe.int)

Σχόλια