Περιύβριση νεκρού-Βεβήλωση τάφου: Οι συγγενείς του νεκρού είναι άμεσα ζημιωθέντες και δικαιούνται αποζημίωση για ηθική βλάβη

ΑΠ 222/2016 (πολ.). Περιύβριση νεκρού. Βεβήλωση τάφου. Οι συγγενείς του νεκρού είναι άμεσα ζημιωθέντες και βλάπτονται ηθικά, άμεσα, κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις.
«Κατά τη διάταξη του άρθρου 201 του ΠΚ "όποιος αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό ή τα μέλη του ή την τέφρα του, από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τα
φυλάξουν ή ενεργεί πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικά με αυτά ή με τάφο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών". Η διάταξη αυτή, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της, προστατεύει το δημόσιο συμφέρον που απαιτεί την προστασία του αισθήματος ευσέβειας και ευλάβειας των νεκρών, αλλά και το ιδιωτικό συμφέρον εκείνων που έχουν την παραφυλακή των νεκρών, εκείνων δηλαδή που εθιμικά δικαιούνται ή στα χέρια των οποίων εν τοις πράγμασι βρίσκεται ο νεκρός (γηροκομείο, αστυνομική αρχή, διεύθυνση του νεκροταφείου κλπ).
Οι συγγενείς του νεκρού είναι άμεσα ζημιωθέντες από την αξιόποινη αυτή πράξη, η οποία αποβλέπει στην προστασία του αισθήματος ευλάβειας στη μνήμη των νεκρών, το οποίο εύλογα υπάρχει με ζωηρότητα σ' αυτά τα πρόσωπα, τους στενούς δηλαδή συγγενείς του συγκεκριμένου νεκρού, αφού από την αξιόποινη αυτή πράξη θίγονται και αυτά ευθέως στη σφαίρα ακριβώς του ζωηρού αυτού αισθήματος τους ευλάβειας στη μνήμη του στενού συγγενούς τους νεκρού, που ανάγεται στον εσωτερικό τους κόσμο και συνεπώς βλάπτονται ηθικά, άμεσα, παρά το νόμο, με την έννοια των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ (ΑΠ 1652/2009)...
Το Εφετείο, αφού δέχθηκε την έφεση των αναιρεσειόντων - εναγόντων και εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ,που είχε απορρίψει ως ουσιαστικώς αβάσιμο το σχετικό κεφάλαιο της αγωγής τους, το απέρριψε ως μη νόμιμο, δεχόμενο ότι ,από τη διάπραξη της προβλεπόμενης από το άρθρο 201 ΠΚ αξιόποινης πράξης, δεν θίγονται άμεσα οι συγγενείς του νεκρού, γιατί υφίστανται εμμέσως και εξ αντανακλάσεως την προσβολή. Με τη κρίση της αυτή όμως η προσβαλλόμενη απόφαση, εσφαλμένως εφάρμοσε τις άνω ουσιαστικού, δικαίου διατάξεις των άρθρων 201 ΠΚ και 932 ΑΚ και σχετικός λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ, είναι βάσιμος…(areiospagos.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου