Δύο θέσεις διδασκόντων στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1)«Συνταγματικές Ελευθερίες» Υ18, εαρινό εξάμηνο 2)«Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας» Υ37, εαρινό εξάμηνο 3)«Δίκαιο μέσων μαζικής επικοινωνίας» ΕΛΕ50, εαρινό εξάμηνο. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια