Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Υποτροφίες Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, κάθε μία ύψους 6.250 δολαρίων, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες μεταξύ των οποίων η Νομική. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Νοεμβρίου 2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους αποκλειστικά και μόνον στις
Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.  Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην προκήρυξη , η οποία έχει επίσης αποσταλεί στις Γραμματείες των σχετικών Τμημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...