Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Υποτροφίες Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, κάθε μία ύψους 6.250 δολαρίων, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες μεταξύ των οποίων η Νομική. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Νοεμβρίου 2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους αποκλειστικά και μόνον στις
Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.  Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην προκήρυξη , η οποία έχει επίσης αποσταλεί στις Γραμματείες των σχετικών Τμημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4330/2016)  η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 61502/3399 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστ...