Η Εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού ως Πρόκληση για το Αστικό Δίκαιο (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση την 13η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ, Ακαδημίας 60, (1ος όροφος), Αθήνα, με γενικό θέμα: Η Εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού ως Πρόκληση για το Αστικό Δίκαιο (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) και εισηγητές: -τον κ. Δημήτριο Λιάππη, Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Ελεύθερος
ανταγωνισμός, ιδιωτικό δίκαιο και αδικοπρακτική ευθύνη
-τον κ. Βασίλειο Τριανταφυλλίδη, Δ.Ν. (FU Berlin) με θέμα: Ο κύκλος των ζημιωθέντων και ο υπολογισμός της ζημίας επί παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
-την κα Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Συλλογικά μέσα ένδικης προστασίας (collective redress). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κο Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κο Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).

Σχόλια