Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Η Εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού ως Πρόκληση για το Αστικό Δίκαιο (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση την 13η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ, Ακαδημίας 60, (1ος όροφος), Αθήνα, με γενικό θέμα: Η Εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού ως Πρόκληση για το Αστικό Δίκαιο (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) και εισηγητές: -τον κ. Δημήτριο Λιάππη, Αναπληρωτή Καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Ελεύθερος
ανταγωνισμός, ιδιωτικό δίκαιο και αδικοπρακτική ευθύνη
-τον κ. Βασίλειο Τριανταφυλλίδη, Δ.Ν. (FU Berlin) με θέμα: Ο κύκλος των ζημιωθέντων και ο υπολογισμός της ζημίας επί παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
-την κα Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Συλλογικά μέσα ένδικης προστασίας (collective redress). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κο Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κο Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...