Θέση Πτυχιούχου Νομικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "Διόφαντος"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου για συνεργάτη έμπειρο σε θέματα προστασίας της ιδιωτικοτητας και ηθικής στην πληροφορική (κωδικος αναφορας Κ1). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Πράσινη Ευαισθητοποίηση στην Πράξη (GAIA - Green Awareness in Action) » που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 – Grant Agreement No. 696029 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως
28/2/2018. Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως ποσό 3.500€ (πλέον ΦΠΑ) και θα είναι ανάλογη της εξειδίκευσης, της εμπειρίας και της διάρκειας απασχόλησης του συνεργάτη. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 10/08/2016. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά