Η Εγκύκλιος του ΕΤΑΑ για την υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Εγκύκλιο (136820/9.6.2016) με θέμα «εφαρμογή της υπ’αριθμ.122/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου Κράτους» εξέδωσε το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) αναφορικά με το θέμα της υπαγωγής των ασφαλισμένων με αίτηση του νόμου 4331/2015 σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η παραπάνω γνωμοδότηση αποτελεί πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση (άρθρο 7 παρ. 4 του ν.3086/2002). Επίσης στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η υποβολή μιας
και μόνο αίτησης για την υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία σε τομέα του ΕΤΑΑ, συνεπάγεται εφαρμογή σε όλους τους τομείς που υπάγεται ο ασφαλισμένος. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια