Μείωση φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων εγγάμων και διαζευγμένων συζύγων (Εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων», εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προβλεπόμενες στο άρθρο 112 παρ.2 του ν.4387/2016, μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, τις δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την επιμέλεια
αυτών και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος. Περαιτέρω, και όσον αφορά την περίπτωση των εγγάμων συζύγων, γίνεται δεκτό ότι τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του ΚΦΕ, τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια