Πρόσληψη διδασκόντων νομικών μαθημάτων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας  προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων για την ανάθεση διδακτικού έργου με ατομικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία μαθημάτων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας: (α) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, γ) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων, στ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, ζ) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη), η) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) για τα μαθήματα και την κατά περίπτωση εβδομαδιαία απασχόληση, όπως αυτά αναγράφονται στα παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της προκήρυξης για κάθε ένα Τμήμα χωριστά. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια