Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Δικηγόρος στο Δρομοκαϊτειο

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή: Ο Πρόεδρος του Ψ.Ν.Α «Δρομοκαϊτειο» Ν.Π.Δ.Δ. προκηρύσσει την πλήρωση, με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω , με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση
έμμισθης εντολής. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των πάσης φύσεως νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Νοσοκομείου , ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...