4 Θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής στο Δ.Π.Θ.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., στην υπ αρίθμ. 232/10.5.2016 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για το έτος 2016 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο». Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο  «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο». Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τομέα Διεθνών Σπουδών (Υπ’ όψη κυρίας Β. Τσιμπιρίδου, Νομική Σχολή Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή ή e-mail: vtsimpir@law.duth.gr) το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια