Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Ειρηνοδικών

Με ανακοίνωση του Αρείου Πάγου γίνεται γνωστό ότι την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00΄, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, προκειμένου να αποφασίσει για τις μεταθέσεις Ειρηνοδικών και για τον διορισμό και την τοποθέτηση των εκατόν ενενήντα τεσσάρων (194) επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού πρόσληψης δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης. Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης καλούνται όσοι εκ των ήδη υπηρετούντων
ειρηνοδικών επιθυμούν να μετατεθούν, να καταθέσουν στον Άρειο Πάγο (4ος όροφος, 402 γραφείο, Τμήμα Συμβουλίων) ή να αποστείλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX 210-6423399) τη σχετική αίτηση μετάθεσής τους, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.

Σχόλια