Η Εξωστρέφεια Της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας: Όραμα & Πραγματικότητα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) διοργανώνει το Συνέδριο με τίτλο: «Athens ExtroVision Forum 2016», & Θέμα: «Η Εξωστρέφεια Της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας: Όραμα & Πραγματικότητα». Το Συνέδριο διοργανώνεται βάσει των προδιαγραφών ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121, την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, στην αίθουσα Ερμής του ΕΒΕΑ, στην Αθήνα. Ώρες 17.00 έως 20.00. Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•    Παρουσίαση των ελληνικών νομικών μορφών.
•    Το δίλημμα του Επιχειρείν στο εξωτερικό.
•    Πρότυπα δημιουργίας συνέργειας και δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.
•    Χρηματοοικονομική και φορολογική αντιμετώπιση των ελληνικών νομικών μορφών & των διαφόρων μορφών συνέργειας.
•    Εμπορικό σήμα, Ευρεσιτεχνίες και Πνευματικά Δικαιώματα: «Ο πλούτος της επιχείρησης».
•    Τα νέα “made in Greece” προϊόντα: Η καινοτομία, το R&D και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
•    Success Stories ελληνικών επιχειρήσεων & συνεργειών.
Περισσότερα: extrovision.iea.org.gr

Σχόλια