Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Θέση διδάσκοντος σε Μεταπτυχιακό Νομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον
τους για διδασκαλία του ακόλουθου μαθήματος κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016, αποστέλλοντας στη διεύθυνση (infoseba@ihu.edu.gr) σχετικό βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 και ώρα 14:30. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...