Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (ΕΕ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισµένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για την διδασκαλία των μαθημάτων  ΝΟΜ 321 Πολιτική Δικονομία Ι, ΝΟΜ 345 Πολιτική Δικονομία ΙΙ και ΝΟΜ 213 Οικογενειακό Δίκαιο, ΝΟΜ 318 Κληρονομικό Δίκαιο. Αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι και τις 13 Μαΐου,
2016. Για πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Χρύσω Καρακώστα, στο τηλ. 22892920. Δείτε τις Προκηρύξεις εδώ και εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά