Θέσεις δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών και το Σχήμα Βοηθών Δικηγόρων ανοίγουν τις πόρτες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε επαγγελματίες Νομικούς που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόκειται για θέσεις βοηθών-συνεργατών που θα βοηθούν παλαιότερους δικηγόρους-συνεργάτες στην νομική προετοιμασία των υποθέσεων. (Assistant Lawyer – Greece, Junior Professionals Programme (Grade B3)). Αιτήσεις μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016. Aναλυτικές πληροφορίες στην προκήρυξη εδώ

Σχόλια