Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Το νομοθέτημα περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας των υπουργείων εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, υπουργείου υγείας και περιβάλλοντος και ενέργειας. Δείτε το νόμο 4368/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου