Τοp Legal Stories: Eβδομάδα 10 - 17 Ιανουαρίου

-Mαταίωση της συζήτησης: Η νέα ρύθμιση για την τακτική διαδικασία σύμφωνα με τον νέο ΚΠολΔ. H ριζική αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της τακτικής διαδικασίας σύμφωνα με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει μετά το νόμο 4335/2015, επηρέασε και τη σχετική ρύθμιση για τη ματαίωση της υπόθεσης όταν οι διάδικοι δεν εμφανίζονται ή δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση. Στο άρθρο 260 η παράγραφος 1 διατηρήθηκε ως είχε, η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε και προστέθηκε νέα παράγραφος 3…Περισσότερα εδώ
-690 προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ. Με 690 νέες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού θα ενισχυθούν τα δικαστήρια της χώρας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου απεστάλη στο ΑΣΕΠ για να ακολουθήσει η διαδικασία της προκήρυξης… Περισσότερα εδώ
-Απόρριψη αιτήματος αναβολής που ζητήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 349 παρ. 1 και 7 του ΚΠοινΔ, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν και στην αναιρετική διαδικασία, το δικαστήριο, με αίτημα κάποιου από τους διαδίκους, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγο ανώτερης βίας, οποίον αποτελεί και η αποχή των δικηγόρων. Όμως, η εμμονή του δικηγόρου…Περισσότερα εδώ
-Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Έσοδα ΠΜΣ "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας"»…Περισσότερα εδώ
-Η επανάσταση της γραβάτας: Πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες η μεγάλη συγκέντρωση και πορεία των δικηγόρων. Κεντρικό πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Τα Νέα, όπως και στις περισσότερες εφημερίδες, ήταν μεγάλη συγκέντρωση και πορεία των δικηγόρων στο κέντρο της Αθήνας…Περισσότερα εδώ
-Συνέχιση της αποχής των δικηγόρων μέχρι 22 Ιανουαρίου αποφάσισε η Ολομέλεια. Ποιό είναι το πανελλαδικό πλαίσιο χορήγησης αδειών. Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε εκτάκτως στην Αθήνα σήμερα 14/1/2015 μετά το πέρας του μεγαλειώδους πανδικηγορικού συλλαλητηρίου κατά του Νέου Ασφαλιστικού, αποφάσισε την συνέχιση των δικηγορικών κινητοποιήσεων με πανελλαδική αποχή διάρκειας καταρχάς έως 22.01.2016 (Παρασκευή)…Περισσότερα εδώ

Σχόλια