Απόρριψη αιτήματος αναβολής που ζητήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων (νομολογία)

ΑΠ 1255/2014 (ποιν.) Απόρριψη αιτήματος αναβολής που ζητήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων. Κίνδυνος παραγραφής της δικαζόμενης υπόθεσης. «Κατά τις διατάξεις του άρθρου 349 παρ. 1 και 7 του ΚΠοινΔ, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν και στην αναιρετική διαδικασία, το δικαστήριο, με αίτημα κάποιου από τους διαδίκους, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγο ανώτερης βίας, οποίον αποτελεί και η αποχή των δικηγόρων. Όμως, η εμμονή του δικηγόρου στην άσκηση του δικαιώματος αποχής από τα καθήκοντά του για την προστασία εργασιακών και συναφών
συμφερόντων του είναι μικρότερης σημασίας έννομο αγαθό από την απονομή της δικαιοσύνης και πρέπει, όταν επίκειται κίνδυνος παραγραφής της υποθέσεως και ματαιώσεως της αξιώσεως της Πολιτείας προς τιμωρία του ποινικού αδικήματος που αποδίδεται στον εντολέα του, να υποχωρήσει. Οπωσδήποτε δε, πρέπει ο δικηγόρος να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι ζήτησε άδεια από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για να παραστεί στη δίκη και αυτός δεν του το επέτρεψε, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι επιτρέπουν στα μέλη τους να παρίστανται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως είναι οι υποθέσεις, στις οποίες ανακύπτει κίνδυνος παραγραφής. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην κρινόμενη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπό εκδίκαση αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων Κ. Χ., ο οποίος, όπως προκύπτει από το υπό χρονολογία 30 Σεπτεμβρίου 2014 αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών..., κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, με επίδοση κλήσεως στα χέρια του, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως. Εμφανίσθηκε, όμως, η δικηγόρος Ε. Β. και ζήτησε, για λογαριασμό του αναιρεσείοντος, την αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως, διότι, όπως δήλωσε, ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού… απέχει από τα καθήκοντά του, λόγω της αποχής του Δικηγορικού Συλλόγου του. Όπως, όμως, προκύπτει από την προσβαλλόμενη 496/2014 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.., ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για παράβαση άρθρου 25 ν. 1992/1990, που φέρεται ότι τελέστηκε την 1.12.2006, παραγράφεται, δηλαδή, μετά πάροδο 12 ημερών από τη σημερινή δικάσιμο. Ο Πρόεδρος του παρόντος Δικαστηρίου διέκοψε τη συνεδρίαση, ως προς την κρινόμενη αίτηση, μέχρι ώρα 11.00, ώστε η εμφανισθείσα δικηγόρος να ζητήσει άδεια από το Δικηγορικό Σύλλογο και να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα. Περί ώρα 11.05 εκφωνήθηκε και πάλι η υπόθεση, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένας. Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, ενόψει του άμεσου κινδύνου παραγραφής της προαναφερομένης πράξεως, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα αναβολής». (areiospagos.gr)

Σχόλια