Θέσεις δικηγόρων στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες αναζητεί δικηγόρους, άμεσα διαθέσιμους, για απασχόληση σε  Αθήνα (Αττική) και Θεσσαλονίκη, σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν (με δράσεις και εκτός γραφείου της οργάνωσης) και με αντικείμενο την παροχή νομικής ενημέρωσης και συνδρομής σε νεοεισερχόμενους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο. Οι θέσεις προβλέπονται ως μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Απαιτούμενα προσόντα:
-Πτυχίο Νομικής από ΑΕΙ. -Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους
σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένης και εμπειρίας σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άλλων συναφών πεδίων.
-Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης υπολογιστών (MS Office, Internet)
O μεταπτυχιακός τίτλος νομικών επιστημών ή άλλος τίτλος σπουδών σε συναφή θέματα καθώς και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στο gcr1@gcr.gr (Θέμα: Δικηγόρος ΕΣΠ Αθήνα ή/και Δικηγόρος  ΕΣΠ Θεσσαλονίκη) βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (έως 2 σελίδες), στην οποία να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν αίτηση για τη θέση και θεωρούν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα έως την 27/01/2016.
Υποψήφιοι που είχαν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία για τη πρόσληψή τους στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων του ΕΣΠ για τη κάλυψη θέσεων παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και για τη θέση αυτή, με σχετικό μήνυμα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή συνοδευτικών εγγράφων, εκτός και αν επιθυμούν τη γνωστοποίηση νεώτερων στοιχείων. Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΣΠ Αθήνα 210-3800990 - gcr.gr

Σχόλια