Νέος ΚΠολΔ: Στο Ειρηνοδικείο πλέον η εκδίκαση διαφορών από κοινόχρηστα μέχρι 20.000 ευρώ

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η μεταφορά των υποθέσεων των κοινόχρηστων δαπανών έως το ποσό των 20.000 ευρώ από το Μονομελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ.1 προστίθεται περίπτωση γ’: «Στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται: … γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και
στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες, εφόσον η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου «προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ στο άρθρο 14 ΚΠολΔ, σύµφωνα µε την οποία διαφορές που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες και υπάγονται στην καθ’ ύλην λόγω ποσού αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων δικάζονται από τα δικαστήρια αυτά. Οι διαφορές αυτές δεν δηµιουργούν πολύπλοκα νοµικά ζητήµατα, ώστε να υπάγονται συλλήβδην χωρίς διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την αξία του αντικειµένου τους στην αποκλειστική αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3. Οι υπόλοιπες διαφορές του άρθρου 17 παράγραφος 3, εν όψει των συχνά δυσχερών νοµικών θεµάτων που παρουσιάζουν, συνεχίζουν να εκδικάζονται αποκλειστικά από το µονοµελές πρωτοδικείο». (legalnews24.gr)

Σχόλια