Προκήρυξη δύο (2) θέσεων νομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων νομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 1.Μία (1) θέση με Σύμβαση Έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Ανάδειξη και ενεργοποίηση του ρόλου των κέντρων υγείας στις τοπικές κοινωνίες», της πράξης Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες
(Νομικός με εξειδίκευση σε θέματα δικαίου πληροφορικής, ιδιωτικότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, νομικά θέματα σε εξ’ αποστάσεων επικοινωνία, άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα και διαχείρισης δεδομένων). Καταληκτική ημερομηνία: 27/03/2015. Αναλυτική προκήρυξη εδώ
2.Μία (1) θέση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με σκοπό την σύναψη σύμβασης για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ. Καταληκτική ημερομηνία: 30/03/2015 Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια