Απόφαση-σταθμός: Δικηγόρος κερδίζει αγωγή για οφειλές από Νομική Βοηθεια κατα του ΤΑΧΔΙΚ (Α' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Πολύ σημαντική απόφαση εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών μετά από αγωγή δικηγόρου της Πάτρας για καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών από το ΤΑΧΔΙΚ για την παροχή υπηρεσιών μέσω του προγράμματος της Νομικής Βοήθειας που συνίσταται στο διορισμό από το κράτος συνηγόρων υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις ή πληρεξουσίων δικηγόρων σε αστικές υποθέσεις υπέρ οικονομικά ασθενών πολιτών. Εν προκειμένω, στο δικηγόρο Πατρών, Χρήστο Τζαβάρα, το εναγόμενο όφειλε αμοιβές από είκοσι (20) διαφορετικές υποθέσεις,  σε διάστημα της τελευταίας πενταετίας, ύψους 13.334,00 ευρώ. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή του δικηγόρου και υποχρέωσε το ΤΑΧΔΙΚ να καταβάλει το παραπάνω ποσό, ενώ απέρριψε το αίτημα επιδίκασης τόκων υπερημερίας από την επομένη της έκδοσης κάθε ειδικού γραμματίου νομικής βοήθειας με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε ότι η ημερομηνία έκδοσης του κάθε γραμματίου αποτελούσε τη συμφωνηθείσα μεταξύ των μερών δήλη ημέρα καταβολής του, ούτε προκύπτει τέτοια υποχρέωση από ειδικό νόμο.  Το πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι η απόφαση κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 8.000 ευρώ καθώς κατά το μέρος αυτό προέκυψε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στον δικηγόρο. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Χρήστου Τζαβάρα).

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου