Προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση - Εγκύκλιος της ΕισΑΠ για το νέο άρθρο 6Α του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα

Στις 18 Ιανουαρίου, 2023 εκδόθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Εγκύκλιος αρ. 3/2023 με θέμα: «Προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση – Εφαρμογή της νέας διατάξεως του άρθρου 6Α του (αναμορφωμένου) Σωφρονιστικού Κώδικα υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)»

Όπως σημειώνει ο Αντιεισαγγελέας του ΑΠ  κ. Δ. Παπαγεωργίου που υπογράφει την εγκύκλιο, «με τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν.4985/2022, που ισχύει από 27-10-2022, σημειώθηκε ευρύτατη τροποποίηση στο Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν.2776/1999), η οποία έχει αγγίξει επιμέρους θεσμούς των σωφρονιστικών κανόνων. Εντελώς νέα διάταξη είναι αυτή του άρθρου 6Α (με τίτλο «προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση»), που προστέθηκε στο Σωφρονιστικό Κώδικα με το άρθρο 8 Ν.4985/2022. Η εν λόγω διάταξη παρέχει την αφορμή για την παρούσα παρέμβασή μας στο πλαίσιο της εκ των άρθρων 23 §§1 στοιχ γ,2 και 28 § 5 στοιχ.α ΚΟΔΚΔΛ αρμοδιότητας μας προς εκδοση Γενικών Οδηγιών προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς της Χώρας».

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου