Απόρριψη αιτήματος της συζύγου για θέση του συζύγου της σε πλήρη στερητική δικαστική συμπάρασταση και διορισμό της ίδιας ως δικ. συμπαραστάτριας (MΠρΠατ)

Μον.Πρωτ.Πατρών αρ.602/2022 (εκουσία): Απόρριψη αιτήματος της συζύγου για θέση του συζύγου της σε πλήρη στερητική δικαστική συμπάρασταση και διορισμό της ίδιας ως δικ. συμπαραστάτριας.

Αίτημα για αυτεπάγγελτη θέση σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης 85χρονου και διορισμό της συζύγου του ως δικαστικής συμπαραστάτριας. Το Δικαστήριο σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση ότι ο συμπαραστατέος αντιλαμβάνεται ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό, ενόψει και του προχωρημένου της ηλικίας του, το νόημα των δικαιοπραξιών που πρέπει να καταρτίσει, αλλά και εν γένει τις τρέχουσες υποθέσεις που οφείλει να διαχειρισθεί, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται αναγκαία η θέση του σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συμπάραστασης, είτε μερικής είτε πλήρους, αλλά η θέση του σε καθεστώς πλήρους επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη κρίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του συμπαραστατούμενου (ΑΚ 1684), όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, η σύζυγος του αποβιώσαντος αδελφού του, επιθυμία που εξέφρασε ρητά και ο ίδιος ο πάσχων. Το ως άνω λειτούργημα δεν πρέπει να ανατεθεί στην σύζυγο, καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι η ανάθεση του καθήκοντος αυτού στη σύζυγο του θα οδηγήσει σε περαιτέρω δικαστικές διαμάχες, λόγω και των τεταμένων σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους λόγω ζητημάτων οικονομικής και κληρονομικής φύσης. 

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Πατρών,  Χρήστου Τζαβάρα, πληρεξούσιου δικηγόρου του συμπαραστατούμενου) 

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου