Πώληση- Στοιχεία ορισμένου αγωγής καταβολής τιμήματος - Σωρευτική αναδοχή χρέους - Τόκοι - Διαδικασία διαμεσολάβησης κατά το Ν.4640/19

Μον.Πρωτ.Ηλείας 110/2022 -Δικαστής: Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης - Διαδοχικές συμβάσεις πώλησης ποσότητας φιστικιού από καλλιεργητές, πώληση, στοιχεία ορισμένου αγωγής καταβολής του τιμήματος πώλησης, άρθρο 479 ΑΚ, μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης, έννοια αυτών, ευθύνη αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση για χρέη αυτής, σωρευτική αναδοχή χρέους και στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυτής, άρθρα 345 και 346 ΑΚ τόκοι υπερημερίας και τόκοι επιδικίας, Ν.4640/2019 διαδικασίας διαμεσολάβησης, έγγραφη ενημέρωση περί της δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, η οποία δεν προηγήθηκε της καταθέσεως της αγωγής κατ'άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019, μη υπογραφή του πρακτικού περάτωσης της αρχικής συνεδρίασης διαμεσολάβησης από τους εναγόμενους κατά το άρθρο 7 παρ.4 Ν.4640/2019, παράβαση καθήκοντος αλήθειας κατά το άρθρο 116 ΚΠολΔ, ένσταση επίσχεσης κατά το άρθρο 325 ΑΚ, στοιχεία ορισμένου συμψηφισμού κατά το άρθρο 440 ΚΠολΔ, αποδεικτική αξία ανυπόγραφου πρόχειρου σημειώματος στη πολιτική δίκη. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Πατρών Βασιλείου Γαλανόπουλου)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr