Αγγλική Νομική Ορολογία & Κεντρικές Έννοιες Αγγλικού Δικαίου: Online - Έναρξη14 Ιανουαρίου 2022

Το 30ωρο online πρόγραμμα είναι χρήσιμο στους νομικούς που επικοινωνούν ή συνεργάζονται με ξένους συναδέλφους τους και καλούνται να εξηγήσουν ή/και μεταφράσουν συμβάσεις, δικόγραφα ή διατάξεις Ελληνικών νόμων εν όψει συμφωνιών, εταιρικών δραστηριοτήτων ή διαιτησιών. Εξηγεί βασικές έννοιες του αγγλικού δικαίου και όρους που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρουσιάζονται  υποδείγματα και γίνονται αναφορές σε κείμενα και περιπτώσεις που λειτουργούν ως παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής όσων διδάσκονται. Το πρόγραμμα διεξάγεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Ενδεικτικά Θέματα που καλύπτονται

  • Αγγλικό Δικαστικό Σύστημα (αστικά και ποινικά δικαστήρια διαφόρων βαθμών) και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης (δικηγόροι, επιμελητές κλπ)
  • Δικόγραφα στην αστική και ποινική διαδικασία
  • Ιδιαιτερότητες νομικής φρασεολογίας και σύνταξης (legalese)
  • Αγγλική νομική αλληλογραφία – τυπική δομή επιστολών
  • Δίκαιο συμβάσεων
  • Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Εταιρικό δίκαιο

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες εγγραφής είναι διαθέσιμες στη σελίδα https://www.hau.gr/el-gr/training/seminars/angliki-nomiki-orologia-kai-kentrikes-ennoies-anglikou-dikaiou ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση training@hau.gr αν έχουν οποιαδήποτε απορία.

Σχόλια