Ένωση αντιφασκουσών αγωγών - Προϋποθέσεις χωρισμού (ΜΠρΑθ)

Μον.Πρωτοδικείο Αθηνών αρ. 1375/2018 (τμήμα εργατικών διαφορών). Ένωση αντιφασκουσών αγωγών στο ίδιο δικόγραφο - Προϋποθέσεις χωρισμού

Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων του άρθρου 218 ΚΠολΔ, η ένωση αντιφασκουσών αγωγών δεν επιφέρει ως συνέπεια ακυρότητα του δικογράφου. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη μάλλον κρατούσα γνώμη,  η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με το γράμμα της εν λόγω διάταξης, διατάσσεται από το δικαστήριο, είτε κατόπιν αιτήματος, είτε αυτεπαγγέλτως, ο χωρισμός τους, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον ενάγοντα να επιλέξει ποια από τις πολλές αγωγές θα ασκήσει. Ο χωρισμός αυτός, ωστόσο, προϋποθέτει αγωγές που ενώνονται αυτοτελώς και παραλλήλως και όχι επικουρικώς, καθώς στην τελευταία περίπτωση, έστω και αντιφατικές, λόγω ακριβώς της επικουρικής παράταξής τους, εξετάζονται. Σημειώνεται ότι υποστηρίζεται και η επιεικής άποψη, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση αντιφασκουσών αγωγών δεν διατάσσεται ο χωρισμός, αλλά εξετάζεται η προτασσόμενη αγωγή, άποψη η οποία όμως δεν φαίνεται , να βρίσκει έρεισμα στο νόμο, ενώ αντιθέτως , μεταθέτει ανεπίτρεπτα το δικαίωμα και την ευθύνη της επιλογής από τον ενάγοντα στο δικαστήριο.

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Αγγελικής Βαγενά , δικηγόρου Αθηνών, τηλ./Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια