Δικαίωμα πρόσβασης καταναλωτή σε αλληλογραφία μεταξύ καταστήματος και τράπεζας (AΠΔΠΧ)

O καταγγέλλων, έπειτα από επιστροφή προϊόντος που είχε αγοράσει από την εταιρεία πώλησης ηλεκτρονικών ειδών με δόσεις στην πιστωτική του κάρτα, εκδοθείσα από τράπεζα, και αφού διαπίστωσε ότι οι δόσεις εξακολούθησαν να χρεώνονται κάθε μήνα και να πιστώνονται τον επόμενο, διαμαρτυρήθηκε σχετικά στην εταιρία και σε επικοινωνία που είχε με τους εκπροσώπους της μέσω facebook,  πληροφορήθηκε ότι έχει υποβληθεί αίτημα ωρίμανσης των δόσεων προς την τράπεζα. Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την καταγγελία, στις 26/6/2020 ο καταγγέλλων ζήτησε να του κοινοποιηθεί το αίτημα της εταιρίας προς την τράπεζα σχετικά με την αποχρέωση των δόσεων της πιστωτικής του κάρτας. Η απάντηση των εκπροσώπων της εταιρίας ήταν αρνητική, με την αιτιολογία ότι «η επικοινωνία που έχει πραγματοποιηθεί με την τράπεζα συνιστά εσωτερική επικοινωνία και δεν υπάρχει η δυνατότητα κοινοποίησής της». Ο καταγγέλλων διαμαρτυρήθηκε περαιτέρω γιατί η τράπεζα δεν του παρείχε τα στοιχεία που αιτήθηκε (επιβεβαίωση εάν υπάρχει αίτημα ωρίμανσης δόσεων για την κάρτα του). Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε σε κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας από τους ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης.

Δείτε την απόφαση 36/2021 εδώ

Σχόλια