Ακύρωση προστίμου 30.000 ευρώ που επιβλήθηκε για κακοποίηση σκύλου βάσει του ν.4039/2012 (ΔΠρΠειρ)

Ακυρώνεται διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ που εκδόθηκε για παράβαση κακοποίησης ζώου βάσει του νόμου 4039/2012. Είχε προηγηθεί αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.

Διοικ.Πρωτοδικείο Πειραιά αρ.απόφασης Α2170/2021 (Τμ.6ο Μονομελές): Δικηγόρος προσφεύγοντος Αγγελική Βαγενά. Ακύρωση απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 30.000 ευρώ για την παράβαση της κακοποίησης, βασανισμού, κακής ή βάναυσης μεταχείρισης ζώου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4039/2012. Διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων άσκησε βία χτυπώντας με χρήση μεταλλικού κονταριού ζώο συντροφιάς (σκύλο). 
Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι ουδέποτε άσκησε βία σε βάρος του σκύλου, αντιθέτως προέβη στη διάσωση αυτού όταν αντιλήφθηκε ότι τρίτο πρόσωπο τον μαχαίρωνε. Επίκληση και προσκόμιση απόφασης Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιώς, με την οποία ο προσφεύγων αθωώθηκε για το αδίκημα της κακοποίησης ζώου. Συνεκτιμώντας αφενός ότι από το προσκομιζόμενο έγγραφο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά δεν προκύπτουν συγκεκριμένες κακώσεις στο σκύλο από την επαφή του με το κοντάρι που έφερε ο προσφεύγων, σε συνδυασμό με το ότι ο εν λόγω τραυματισμός δεν έλαβε χώρα ενώπιον του βεβαιούντος την παράβαση αστυνομικού οργάνου ούτε άλλωστε η διαπίστωση από το όργανο αυτό του τραυματισμού βασίστηκε σε βεβαίωση αρμόδιου κτηνιάτρου με το ως άνω περιεχόμενο και αφετέρου τα όσα έγιναν δεκτά με την απόφαση του Α Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιώς, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν αποδεικνύεται ότι το επίμαχο ζώο υπέστη από τον προσφεύγοντα βασανισμό , κακοποίηση, κακή ή βάναυση μεταχείριση ούτε οποιαδήποτε πράξη βίας, κατά την έννοια του άρθρου 16 περ. α’ του ν.4039/2012, τέτοια δε πράξη δεν αποτελεί η ακινητοποίηση του σκύλου με τη χρήση κονταριού, στην οποία ο προσφεύγων προέβη προκειμένου αρχικά να τον απωθήσει και στη συνέχεια, να επιτευχθεί η συγκράτησή του με λουρί από τους παρευρισκόμενους αυτόπτες μάρτυρες με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω σωματικών βλαβών του και την παροχή σε αυτό υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μη νόμιμη η επιβολή του προστίμου των 30.000 ευρώ, το οποίο ακυρώνεται. ( η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Αγγελικής Βαγενά, δικηγόρου Αθηνών, τηλ./Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια