Προφορικά θα γίνει ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων λόγω covid-19

Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 θα διεξαχθεί με προφορική εξέταση, με  φυσική παρουσία των υποψηφίων στην έδρα κάθε εφετειακής περιφέρειας και με την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων και περιορισμών. Αυτό αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με απόφασή της στις 7 Μαϊου 2021. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 28 Μαΐου 2021 και θα  ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός.

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια