Η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα για τον Covid-19 μέχρι 10 Μαϊου 2021 - Πώς θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα ΚΥΑ  27683/29.4.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00".
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου).
Στις σελ.21289-21305 του ΦΕΚ ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, εισαγγελιών, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίου.

Σχόλια