Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το Ηλεκτρονικό Ποινικό Μητρώο μέσω gov.gr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση 9317/2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης "Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)" .

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της ΥΑ, κάθε φυσικό πρόσωπο - χρήστης δύναται να αιτείται την χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του άρθρου 7 του π.δ. 35/2015, σε συνδυασμό με τα άρθρα 571 και 572 Κ.Π.Δ., υποβάλλοντας αίτηση σε ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια