Έρευνα και ηλεκτρονική υποβολή πράξεων στο Κτηματολόγιο από δικηγόρους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998».

Ειδικά για τους δικηγόρους, μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», θα μπορούν στο εξής να υποβάλουν ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.00, αιτήσεις καταχώρισης για τις πράξεις που έχουν συντάξει και υπογράψει και να παραλάβουν ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης. Το ίδιο ισχύει και για τις δικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα έγγραφα που διακινούν.

Η πιστοποίηση των Δικηγόρων ως χρηστών στο κτηματολόγιο, γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το ΟΠΣ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, ενώ οι Δικηγόροι θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των ίδιων κωδικών για την είσοδο στο portal.olomeleia.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώριση της πράξης σας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας θα εμφανιστεί στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής». Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που έχει υποβληθεί. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώριση της αίτησης, θα λαμβάνεται το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε την ΚΥΑ εδώ

Σχόλια