Αντισυνταγματική η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων έως 31.12.2018

To Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφαση της Ολομέλειας 504/2021 έκρινε ότι η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις των πρώην  υπαλλήλων του Δημοσίου, κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2018,  εξακολουθεί, και μετά την  υπαγωγή τους στον ΕΦΚΑ, να αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και  στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος) και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Με την ίδια απόφαση κρίθηκε ακόμα ότι είναι συνταγματικώς ανεκτή η ένταξη των συντ/χων δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ (ν.4387/2016). Δείτε την απόφαση 504/2021


Σχόλια