Απαγόρευση σε κρατούμενο δικηγόρο να έχει πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες στο διαδίκτυο: Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε, με απόφασή του στις 9.2.2021, την Τουρκία (προσφυγή αρ.68550/17) σε υπόθεση κρατούμενου δικηγόρου, στον οποίο η διοίκηση των φυλακών αρνήθηκε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση νομικών πληροφοριών στις ιστοσελίδες του ΕΔΔΑ, του Συνταγματικού Δικαστηρίου και της εφημερίδας της κυβέρνησης, με σκοπό να προετοιμάσει την υπεράσπισή του αλλά και τις υποθέσεις των πελατών του.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι, εφόσον το δικαίωμα πρόσβασης των κρατουμένων σε ορισμένους ιστότοπους που περιέχουν νομικές πληροφορίες είχε ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία για σκοπούς εκπαίδευσης και επανένταξης των φυλακισμένων, ο περιορισμός της πρόσβασης του δικηγόρου Ramazan Demir στους προαναφερθέντες ιστότοπους, οι οποίοι περιείχαν μόνο νόμιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επανένταξη του προσφεύγοντος στο πλαίσιο του επαγγέλματος και των ενδιαφερόντων του, αποτελούσε παρέμβαση στο δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες.

Το Δικαστήριο σημείωσε σχετικά ότι τα εγχώρια δικαστήρια δεν είχαν παράσχει επαρκείς εξηγήσεις ως προς το γιατί η πρόσβαση του δικηγόρου στους δικτυακούς τόπους του Δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή της επίσημης εφημερίδας της κυβέρνησης δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι αφορά στην εκπαίδευση και στην επανένταξη του προσφεύγοντος, όταν μάλιστα η πρόσβαση των κρατουμένων στο Διαδίκτυο επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. 

Επίσης η τουρκική δικαιοσύνη δεν παρείχε επαρκή εξήγηση ούτε σχετικά με το γιατί ο δικηγόρος Demir πρέπει να θεωρηθεί ως φυλακισμένος που θέτει συγκεκριμένο κίνδυνο ή ανήκει σε παράνομη οργάνωση, ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση του στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, ούτε η τουρκική κυβέρνηση εξήγησε γιατί το επίδικο μέτρο ήταν απαραίτητο στην παρούσα υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη τους νόμιμους σκοπούς της διατήρησης της τάξης και της ασφάλειας στη φυλακή και την πρόληψη του εγκλήματος.

Ενόψει αυτών το ΕΔΔΑ θεώρησε ότι η εν λόγω παρέμβαση δεν ήταν απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία και καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ (ελευθερία της έκφρασης: δικαίωμα στην πληροφόρηση) επιδικάζοντας στον προσφεύγοντα δικηγόρο 1500 ευρώ αποζημίωση και 2000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (legalnews24.gr/ECHR)

Η απόφαση (στα γαλλικά) είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια