Η πανδημία επιβάλλει στα δικαστήρια τη χρήση της τεχνολογίας για την εκδίκαση των υποθέσεων

Τους τελευταίους εννέα μήνες, η τηλεδιάσκεψη είναι γεγονός πλέον για πολλούς ανθρώπους , αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση διαφορών και τις δικαστικές ακροάσεις. Πριν την πανδημία του covid-19, σχεδόν κανένας δεν σκεφτόταν την εξ’ αποστάσεως εκδίκαση των υποθέσεων, ωστόσο ο κορωνοϊός υποχρέωσε την εισαγωγή των εξ’αποστάσεως δικών, την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και άλλες παρεμφερείς διαδικασίες. 

Η αποτελεσματικότητα των νέων αυτών μέσων βέβαια ποικίλει στις διάφορες έννομες τάξεις. Ενώ στις εμπορικές και αστικές υποθέσεις το αποτέλεσμα είναι σχετικά ικανοποιητικό, οι ηλεκτρονικές ποινικές δίκες δεν είναι τόσο διαδεδομένες. Κι αυτό γιατί η απαίτηση οι κατηγορούμενοι να εμφανίζονται προσωπικά στη δίκη αποτελεί πρόκληση που λίγα νομικά συστήματα έχουν επιτύχει ικανοποιητικά.

Στις ποινικές δίκες , όπου η διαδικασία είναι κατ’ εξοχήν προφορική, η αυτοπρόσωπη παρουσία τόσο του κατηγορούμενου όσο και των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, των δικηγόρων και των λοιπών παραγόντων είναι αναγκαία μεν, έρχεται ωστόσο σε σύγκρουση με την ανάγκη κοινωνικής αποστασιοποίησης την οποία αναγκαστικά επιβάλλουν τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, που έχουν ληφθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν είναι τυχαίο το πόρισμα που συνάγεται από σχετικές έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον τομέα της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο, οι καθυστερήσεις στις ποινικές δίκες είναι μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες υποθέσεις.

Παρόλες τις δυσκολίες, οι περισσότεροι νομικοί συγκλίνουν στην αναγκαιότητα τα νέα ηλεκτρονικά μέσα που η τεχνολογία προσφέρει, ιδίως η τηλεδιάσκεψη και η ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων, να καθιερωθούν σε μόνιμη βάση, με σκοπό τη συντομότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. (πηγή: ibanet.org)

Σχόλια