Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους δικηγόρους - Περιορισμένος ο αριθμός των δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ με αριθμ. οικ.5629/22 "Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων".

Με την απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020.  Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους λήψης της παροχής, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ.

Όπως προκύπτει απο τα κριτήρια που θέτει η ΚΥΑ, ο αριθμός των δικαιούχων της ενίσχυσης είναι πολύ περιορισμένος,  κάτι που συνιστά μεγάλη αδικία για την πλειοψηφία των μη μισθωτών δικηγόρων,  των οποίων η εργασία έχει μειωθεί δραματικά από την έναρξη της πανδημίας. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ

Σχόλια