Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και με κωδικό ΑΠ. 1352/16.11.2020. Μεταξύ των θέσεων προβλέπεται θέση Νομικού για τη Διαχείριση του Νομικού Πλαισίου και των Νομικών Προδιαγραφών σε επίπεδο κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων και διασφάλισης των απαιτήσεων του GDPR. Διάρκεια :31 μήνες. Αναλυτικές πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ

Σχόλια