70 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΔΑ), που υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, ήταν το πρώτο όργανο που κρυσταλλώνει και δίνει δεσμευτικό αποτέλεσμα στα δικαιώματα που ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θεσπίζει απόλυτα δικαιώματα που δεν μπορούν ποτέ να παραβιαστούν από τα κράτη, όπως το δικαίωμα στη ζωή ή η απαγόρευση των βασανιστηρίων, και προστατεύει ορισμένα δικαιώματα και ελευθερίες που μπορούν να περιοριστούν από το νόμο μόνο όταν είναι απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία, για παράδειγμα το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια ή το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Στο αρχικό κείμενο προστέθηκαν ορισμένα δικαιώματα με την έγκριση πρόσθετων πρωτοκόλλων, που αφορούν ιδίως την κατάργηση της θανατικής ποινής, την προστασία της περιουσίας, το δικαίωμα ελεύθερης εκλογής ή την ελεύθερη κυκλοφορία.

Δείτε την ΕΣΔΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα εδώ

 

Σχόλια