Υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Σχολή Δικαστών

Δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Δείτε τις αιτήσεις για την κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης εδώ

Δείτε τις αιτήσεις για την κατεύθυνση πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου