ΣτΕ: Oι Ευρωπαίοι κτηνίατροι μπορούν προσωρινά & περιστασιακά να απασχολούνται στην Ελλάδα

To Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ’ αρίθμ.1717/2020 και 1718/2020 αποφάσεις του, ακύρωσε δύο Υπουργικές Αποφάσεις του έτους 2015 ως προς το σκέλος τους που εμπόδιζε Ευρωπαίους κτηνιάτρους να παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. 

Οι εν λόγω Υ.Α. είχαν εκδοθεί δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδότησης, η οποία περιέχονταν στο Ν. 4039/2012 «για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ Α΄15/02.02.2012). 

Πιο ειδικά, με το συγκεκριμένο νομοθέτημα προβλέφθηκε η δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς καθώς και η πιστοποίηση κτηνιάτρων και η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε αυτήν. 

Δυνάμει αυτού, εκδόθηκαν οι (μερικώς) ακυρωθείσες Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων που θα χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, τη στείρωση αδέσποτων ζώων και την παραχώρηση από τους Ο.Τ.Α. χώρων στους εθελοντές κτηνιάτρους για την καταγραφή, στείρωση κ.λπ. των αδέσποτων και μη ζώων. 

Εναντίον αυτών των Υ.Α. προσέφυγαν επτά φιλοζωικές οργανώσεις για την ακύρωσή τους ως προς εκείνο το μέρος τους που έθεταν αθέμιτους περιορισμούς σε κτηνιάτρους-υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. να λάβουν πιστοποίηση προκειμένου να παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους στην ελληνική επικράτεια, αιτίαση που έγινε δεκτή διότι ο αποκλεισμός αυτός θεωρήθηκε ότι περιορίζει τη θεμελιώδη ελευθερία παροχής των υπηρεσιών εντός της Ε.Ε. κατά τρόπο ανεπίτρεπτο.

(πηγή:ethnos.gr/insider.gr)

Σχόλια