Νέα ΚΥΑ για την απαγόρευση θρησκευτικών τελετών που γίνονται μέσω πομπής (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η ΚΥΑ υπ αρ. 50451/9-8-2020 |"αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19".  Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την αναστολή του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια