Προαγωγές Αντιεισαγγελέων Εφετών σε Εισαγγελείς Εφετών και τοποθετήσεις αποφοίτων της ΕΣΔι σε παρέδρους Εισαγγελίας

Κατά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 17ης Ιουλίου 2020 αποφασίστηκαν πέντε (5) προαγωγές Αντεισαγγελέων Εφετών στο βαθμό του εισαγγελέα εφετών. Δείτε τις εδώ

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση του ΑΔΣ αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστών σε θέσεις παρέδρων Εισαγγελίας. Δείτε τις εδώ


Σχόλια