Πρώτη ακρόαση με τηλεδιάσκεψη στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διεξήγαγε δικαστική ακρόαση με τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που λήφθηκαν λόγω της παγκόσμιας πανδημίας. Η ακρόαση αφορούσε στην υπόθεση Μ.Α κατά Δανίας και έλαβε χώρα χωρίς ακροατήριο και τα προφορικά επιχειρήματα των διαδίκων ακούστηκαν μέσω video conference . Όπως και οι άλλες ακροάσεις, η συγκεκριμένη βιντεοσκοπήθηκε και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου στις 11 Ιουνίου 2020. Η υπόθεση αφορούσε στην προσφυγή ενός Σύριου , ο οποίος πήγε στη Δανία τον Ιανουάριο του 2015 και εξασφάλισε άδεια διαμονής με ανανέωση ενός έτος. Η προσφυγή του αφορούσε την άρνηση της Δανίας να χορηγήσει άδεια διαμονής στην σύζυγό του με σκοπό την οικογενειακή επανένωση. (legalnews24.gr/ECHR)

Σχόλια