Έρευνα βιβλίων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία: Επιμένει σύλλογος μηχανικών ότι μετά τη λήξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση σε όλους για έλεγχο των βιβλίων


Σύμφωνα με έγγραφο του Υπ.Δικαιοσύνης (αρ.πρωτ.17596οικ/ 28.4.2020) «αναφορικά με τη λειτουργία των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται ότι η έρευνα των βιβλίων επιτρέπεται στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές οι δε πολίτες να προσέρχονται μόνο για την κατάθεση εγγράφων και την παραλαβή πιστοποιητικών, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων όπως αυτά περιγράφονται στην κοινή υπουργική με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β΄ 1587)».
Με ανακοίνωσή του στις 19.5.2020 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών γνωστοποιούσε στα μέλη του ότι: «1.Η έρευνα των βιβλίων στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία, που λειτουργούν σε έδρα Ειρηνοδικείου ή εκτός έδρας Πρωτοδικείου είναι ελεύθερη σε οποιοδήποτε σύμφωνα με τα άρθρα 1200 και 1339 του Αστικού Κώδικα, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα περί Δικηγόρων.
2.Στα υποθηκοφυλακεία που υπάγονταν στην έδρα Πρωτοδικείου η έρευνα στα βιβλία επιτρεπόταν μόνο σε δικηγόρους. Με την παρ.2 του άρθρου 166 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) το άρθρο 41 Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα περί Δικηγόρων καταργήθηκε. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν ισχύει πια και η έρευνα είναι ελεύθερη σε οποιοδήποτε».
Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, κ. Δημ.Βερβεσού, ο οποίος απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία,δήλωση και πρόσκληση  προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, , με την οποία, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια νομολογία αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.
Με νεότερη ανακοίνωση ο Σύλλογος των Μηχανικών επιμένει στη θέση του ότι μετά τη λήξη ισχύος της ΚΥΑ για τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και του κτηματολογίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β' 1587), θα «ισχύει στο ακέραιο η ελεύθερη πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία».

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Το άρθρο 36 παρ. (α) αναφέρεται στο έργο του Δικηγόρου και όχι το Αποκλεστικό έργο που αναφέρεται στην παρ. 1 για την έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακίων και κτηματολογικών γραφείων. Η έρευνα αυτή απαρτίζεται από : 1ον) το ακίνητο δεν έχει βάρη, δηλαδή δεν υπάρχουν οφειλές προς τρίτους που έχουν εγγραφεί στο υποθηκοφυλακείο σε βάρος του ακινήτου, και 2ον) εάν ο πωλητής είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου και εάν δεν το έχει ήδη μεταβιβάσει, καθώς και 3ον) εάν ο πωλητής διαθέτει νόμιμο και μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας κτλ., στοιχεία που δεν αφορούν διόλου έναν Τοπογράφο Μηχανικό.

Τα άρθρα 1200 και 1339 του Αστικού Κώδικα καθιερώνουν την αρχή της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία τα βιβλίων μεταγραφών, υποθηκών και εν γένει τα δηµόσια βιβλία του υποθηκοφυλακείου είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να συμβουλευτεί το περιεχόμενό τους.

Ο Τοπογράφος Mηχανικός συμβουλεύεται τα εν λόγω βιβλία για : 1) Την αλληλουχία των ιδιοκτητών, αφού αυτή είναι απαράιτητη π.χ. για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη την 10-03-1982 σε μία Πράξη Εφαρμογής, έργο καθαρά Τοπογράφου Μηχανικού, 2) Την περιγραφή των πλευρών των ιδιοκτησιών, του εμβαδού τους αφού είναι απαραίτητη πληροφορία για τον χρόνο δημιουργίας ενός οικοπέδου σε μία κατάτμιση, για τον προσδιορισμό της κατά κανόνα αρτιότητας ή κατά παρέκλισης και γενικά για την διεξαγωγή μετριτικής πληροφορίας η οποία χρειάζεται για την δήλωση του 651/77, δήλωση απαραίτητη κατά την σύνταξη ενός Τοπογραφικού Διαγράματος κάτι για το οποίο δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα ο Δικηγόρος.
Αυτό σημαίνει ότι και ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει το δικαίωμα συμβουλής - έρευνας από την δική του τεχνική πλευρά με την άντληση μετριτικής πληροφορίας για την οποία ο Δικηγόρος ούτως ή άλλως δεν γνωρίζει με αποκλεισμό σε βαθμό που δεν μπορεί να ασκήσει το επαγγελμά του κάτι βέβαια παράνομο από την μεριά των Δικηγόρων.

Εξάλλου αυτή η εμμονή του Δικηγορικού Συλλόγου για τον αποκλεισμό των πάντων από την πρόσβαση των βιβλίων Υποθηκοφυλακείων δεν τιμά τον σύλλογο τους και δεν συνάδει με τις Αξίες που όλοι υπηρετούμε.
Ι.Χ.
ΔΑΤΜ ΕΜΠ