Υποτροφία Νομικής στο Δίκαιο της Υγείας στο Βέλγιο


Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας στο Βέλγιο και συγκεκριμένα η Ερευνητική Ομάδα για τα προσωπικά και περιουσιακά δικαιώματα προσφέρει μια υποτροφία για τη θέση του Διδακτορικού φοιτητή στο πεδίο του Δικαίου της Υγείας.  Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης για περίοδο δύο ετών από 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δύο χρόνια μετά από θετική αξιολόγηση. Προσφέρεται μηνιαίος μισθός από € 2.447,20 - € 2.596,27. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2020. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια