Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4689/2020 για την παραγραφή αδικημάτων και ποινών και άλλες διατάξεις για τη δικαιοσύνη


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4689/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»
Το πρώτο μέρος του νόμου αφορά στην ενσωματωση της Οδηγιας (ΕΕ) 2016/800 σχετικα με τις δικονομικες εγγυησεις για τα παιδια που ειναι υποπτοι ’η κατηγορουμενοι στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων.
Το δεύτερο μέρος αφορά στην ενσωματωση της οδηγiας (ΕΕ) 2017/1371 σχετικα με την καταπολεμηση, μεσω του ποινικού δικαiου, της απατης εις βαρος των οικονομικων συμφερoντων της Ενωσης.
Το τρίτο μέρος αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας .
Το τέταρτο μέρος αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 σχετικα με τη δικαστικη αρωγη για υποπτους και κατηγορουμενους στο πλαισιο ποινικων διαδικασιων και για καταζητουμενους σε διαδικασιες εκτελεσης του ευρωπαϊκου ενταλματος συλληψης.
Στο όγδοο μέρος του νόμου προβλέπονται διαταξεις για τη λειτουργια και την απονομη της δικαιοσυνης και μεταξύ άλλων:
- Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας
- Πόροι για την παροχή νομικής βοήθειας
-Ομοδικία (τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 18/1989)
- Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 2 και της περ. α’ του άρθρου 272Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
-Διαμόρφωση Οργανικών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών
- Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
- Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο
- Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως
- Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα
- Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών
- Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης ως 31.12.2021
- Ίδρυση Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σχόλια